โปรแกรมทัวร์แนะนำ

รถบัสวิ่งตรงสู่เขมร ติดต่อ 081-313-0338, 081-616-6274
สายการบินเวียตเจ็ท จัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารราคาพิเศษ