ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน(รถดึกดึก)

นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
ปราสาทหินทรายสีชมพูบันทายสรี – ตามรอยทูมไรเดอร์ปราสาทตาพรหม -มหาปราสาทนครวัด – เมืองนครธม –เขาพนมบาเค็ง- ล่องโตนเลสาป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง