ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ(พนมเปญ) 3D 2N

- ชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
- ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
- ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง