ทัวร์กัมพูชา เขมร-เวียตนาม 6D 4N

อรัญประเทศ - ปอยเปต – พนมเปญ – โฮจิมินซิตี้ – เสียมเรียบ – นครวัด – นครธม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง