ทัวร์จอร์เจีย DISCOVERY GEORGIA+KAZAKHSTAN 8D5N SEP-DEC 2016 BY KC

เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี-กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี*-ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ-คูทัยซี – ทบิลิชี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง