ทัวร์จอร์แดน Luxury Jordan 7 วัน 4 คืน

อัมมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – อควาบา – ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม – เพตรา - ปราสาทเครัค - เดดซี – เมืองโรมันเจอราช

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง