ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ 4 วัน 2 คืน

คุณหมิง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – สระมังกรดำ-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก-อุทยานน้ำหยก
-เมืองฉู่สง– เมืองเก่ากวนตู้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง