ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D 5N

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ชมการแสดงลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง