ทัวร์จีน คุนหมิง เจียวจื้อ ตงชวน 6D

คุณหมิง – นั่งกระเช้าขึ้นยอดภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ – เมืองตงซาน - นาขั้นบันไดพระจันทร์ – หุบเขาหลากสี – หุบเขาลั่วเสียโกว - หงถูตี้ – ผานโจว – หมุ่บ้านแปะก้วย - ระเบียงภาพร้อยลี้–เขาเหนียงเหนียงซาน -สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก - เมืองเก่ากวนตู้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง