ทัวร์จีน ทิเบต โดยรถไฟ 8 วัน

ชมความงามสองข้างทางขบวนรถไฟอันยิ่งใหญ่ที่สร้างอยู่บนหลังคาโลก ซึ่งคนจีนเรียกว่า เทียนที (บันไดขึ้นสวรรค์) ความงามของเขาหิมะและธารน้ำแข็งต่าง ๆ ทิวทัศน์ของเทือกเขาคุนลุ้น และต้นกำเนิดของแม่น้ำสายทองแยงซีเกียงกับหวงเหอ ของจีน และ แม่น้ำสินธุ ของอินเดีย แหล่งกำเนิดอารยธรรมอันเก่าแก่ของสองประเทศมหาอำนาจที่มีประชากรรวมกันกว่าสามพันล้านคน เยือนทิเบต 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองของจีน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและที่ราบสูงชิง ไห่-ทิเบตมีเส้นพรมแดนยาว 4,000 กิโลเมตรติดต่อกับ พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิม และ เนปาล มีพื้นที่ทั้งหมด 1.22 ล้านตารางกิโลเมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยอยู่ที่ 3500-4,000 เมตรขึ้นไป ประเทศทิเบต ได้รับสมญานามว่า “หลังคาโลก” มีประชากรกว่า 2.6 ล้านคน ในจำนวนนี้มีชาวทิเบต 2.5 ล้านคน เป็นเขตที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดของจีน เฉลี่ยไม่ถึง 2 คนต่อตารางกิโลเมตรแต่ดินแดนหลังคาโลกแห่งนี้กลับมีความสำคัญ ในความเชื่อของประชากรหลายพันล้านคนที่อาศัยอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่ทีคนหลายล้านคนใฝ่ฝันอยากไปเยือนสักครั้งหนึ่งของชีวิต
บริษัทฯขอนำท่านเดินทางสัมผัสเส้นทางหลังคาโลกที่สวยมหัศจรรย์ โดย รถไฟสายที่สูงที่สุดในโลก ใต่ระดับความสูง 4,000-5,000 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ในระดับสามพันเมตรขึ้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง