ทัวร์จีน ท่องพุทธศิลป์ในมังกร 3 มณฑล 8D

ลั่วหยาง-ซีอาน-อู่ไท้ซาน-ต้าถง-หยุนกัง-ไท่หยวน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง