ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5วัน 3คืน

ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง-ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ง THE PLACE-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ถนนหวังฟูจิ่ง–ถนนอาหารตงหัวเหมิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง