ทัวร์จีน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ท่องเที่ยว มณฑล ยูนาน 5 วัน

ชมวิวเทือกเขา เจี้ยวจื่อ ดินสีแดง ตงชวน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง