ทัวร์จีน รอนแรมบนทางสายไหม (เหนือ) 9 วัน

ตามรอยพระถังซัมจั๋ง บนเส้นทางสายไหม
ทูรูฟาน - เมืองที่ดีที่สุดของจีน
โบราณสถาน 2000 ปี - เมืองเกาฉาง ถ้ำพระ ถ้ำหม้อเกาคู
ทะเลทราย - หมิงซาซาน
กำแพงเมืองจีน - เจี่ยยี่กวาน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร
ภูเขาสายรุ้ง - จางเย่
แม่น้ำเหลืองแม่น้ำสายหลักของเมืองจีน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง