ทัวร์จีน ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลินคา-เซรา-โจคัง-ตลาด 8 เหลี่ยม-เจ๋อปัง-หยางจงยงหู 6 วัน 5 คืน

ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลินคา-เซรา-โจคัง-ตลาด 8 เหลี่ยม-เจ๋อปัง-หยางจงยงหู 6 วัน 5 คืน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง