ทัวร์จีน ลีซาน เจาะลึก 6D

ซีอาน - สุสานบูเช็คเทียน - กองพลทหารม้าจิ๋นซี
สระน้ำหยางกุ้ยเฟย - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - เจดีย์ห่านป่า - หอกลองหอระฆัง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง