ทัวร์จีน ลี่เจียง จงเตี้ยน 4 วัน 3 คืน

เมืองลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดซงจานหลิง- หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองเก่าลี่เจียง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง