ทัวร์จีน ลี่เจียง จงเตี้ยน 5 วัน 4 คืน

เมืองลีเจียง - เมืองจงเตียน - ช่องแคบเสือกระโจน -เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดซงจนหลิง- เมืองเค่ซุ่เหอ- สระมังกรดำ -อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกอุทยานน้ำหยก - ภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองเกลี่เจียง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง