ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง 4 วัน

ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อู่หลง น้ำตกหุบผาสวรรค์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง