ทัวร์จีน เฉิงตู-เจียยวี่กวาน-จางเย่-อู่เวย-หลันโจว 6 วัน

เฉิงตู-เจียยวี่กวาน-จางเย่-อู่เวย-หลันโจว 6 วัน ภูเขาสายรุ้ง+ปิ่งหลิงซื่อ เส้นทางใหม่ๆ ท้าทายนักเดินทางมืออาชีพ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง