ทัวร์จีน เฉินตู แชงกรีล่า วัดถ่ากง อุทยานย่าติง 8 วัน

หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
หมู่บ้านทิเบตจงลู่ (รวมรถท้องถิ่น)
ทุ่งหญ้าถ่ากงวัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว
ซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง
ป่าชิงหยาง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)
วัดกงกาหล่างจี๋หลิ่ง ถนนโบราณจินหลี่
อุทยานย่าติง(รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
วัดชงกู่ ทุ่งหญ้าลั่วหรง เต้าเฉิง
ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง