ทัวร์จีน เสฉวน 8วัน

สัมผัสทัศนียภาพสุดประทับใจกว่า 300 กิโลเมตร บนทางด่วนสวยที่สุดในประเทศจีน ชมมหัศจรรย์แห่งเทอกเขากังกา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง