ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน

เมืองคุนหมิง – เมืองอูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ชินเจียง – ตลาดต้าปาจา
เมืองคุนหมิง – โชว์ตุนหวง - เมืองหมิงซาซาน – ถ้ำพระมอเกาคู
(สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) – เมืองเจียยี่กวน
จัตุรัสป้อมปราการ – เมืองจางเย่-วัดต้าฝอ
เมืองฮามี่ – สุสานจักรพรรดิ์
ทุรุฟาน– ถ้ำเชียนฝอต้ง– ผ่านชมพูเขาเพลิง
ด่านเอ๋อจิง – เมืองอูรูมูฉี – อิสระช้อปปิ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง