ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม-อิลี่ หุบเขาดอกไม้บาน 10 วัน

กวางเจา, อูรูมูฉี, เทียนซาน, อีหนิง, ทะเลสาบไซราม โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง