ทัวร์จีน แชงกรีล่า เต๋อชิง ย่าติง จงเตี้ยน 7 วัน 6 คืน

เยือน มณฑลยูนนาน นำท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ และภูเขาหิมะ ความงดงามที่ไม่อาจบรรยายได้หมด เราจึงอยากให้ท่านสัมผัสได้เองได้ที่.... “สุดขอบฟ้า เขตอนุรักษ์ย่าติง-เต๋อชิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง