ทัวร์จีน แดนอารยธรรม 3000 ปี เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย 7 วัน 6 คืน

ปักกิ่ง – หยินชวน - ซากโบราณสถาน ซุ่ยต้งโกว - สือจุ่ยซาน – หอจักระพรรดิหยก
ทะเลสาบซาหู - สุสานจักรพรรดิซีเซี่ย - โรงถ่ายภาพยนตร์ – รูปสลักหิน 3000ปี
เจดีย์หมวกเขียว - เมืองจงเว่ย - วัดเกาเมี่ยว - อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
เจดีย์ไห่เป่าถ่า - มัสยิดถงซิน – สวนวัฒนธรรมและประเพณีหนิงเซี่ย
พิพิธภัณฑ์ชนชาติหุย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง