ทัวร์จีน Beijing Shanghai Two Chties 6 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE - ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้ - วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - เซี่ยงไฮ้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง