ทัวร์จีน Shanghai มิกซ์ แอนด์ แมทช์ 4D3N (XW)

นานกิง-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุกเซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง