ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร -สวนโอโดริ
บ่อน้ำสีฟ้า -โซอุนเคียว -น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส – สวนทิวลิป
อิออน มอลล์ -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง