ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน

เมืองฟุราโนะ – ลานสกีฟุราโนะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - เมืองบิเอะ - สระน้ำสีน้ำเงิน - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมนู JAPAN SET - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น - หมู่บ้านราเมน – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง