ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวสุดฟิน The Best of Nagoya 6 วัน 4 คืน

นาโกย่า – ย่านการค้าซาคาเอะ - วัดโอสึคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ ILLUMINATION NANABA NO SATO - ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้
เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ
แช่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง