ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 3 วัน 2 คืน

ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ต - โอซาก้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง