ทัวร์ญี่ปุ่น CHIC TOKYO 6D 4N

•เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดนาริตะ
•วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว “โตเกียวสกายทรี” พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ
•พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง