ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA KYOTO NARA จัดเต็ม 5D 4N

เที่ยวชิราคาวาโกะ ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ตามหาหุ้นยนต์เหล็กหมายเลข 28 ไหว้พระขอพระวัดโทไดจิ
ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคิโยมิสึ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง