ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Tokyo Over Cold Winter 5D 3N

พระพุทธรูป USHIKU DAIBUTSU – AMI PREMIUM OUTLET - โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - GOTEMBA PREMIUM OUTLET - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE – ย่านชินจุกุ - วัดนาริตะซัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง