ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ ลำซิ่ง 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นชมทุ่งดอกพิงค์มอส สวนทิวลิป สวนชิคิไซโนะโอกะคลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ร้านกาแฟ ฮัลโหลคิตตี้
บ่อน้ำสีฟ้า โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ สวนโอโดริ ดิวตี้ฟรี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง