ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO OH HO COLORFUL

บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า อาซาฮิคาว่า
อิออน ทาวน์ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ
ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าเลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง