ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN TRENDY SNOW 5D 3N

•เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก หุบเขาโอวาคุดานิ พระใหญ่แห่งคามาคูระ
•พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า
•วัดอาซากุสะ โอไดบะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว “โตเกียวสกายทรี”
•อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง