ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม 5 วัน 3 คืน

- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ
- อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
- เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
- FREE!! WIFI ON BUS
- พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง