ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO มือลั่น free day 5D 3N

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ชิมไข่ดำ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบ-ยามานากะโกะ-เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมวิวตึก TMG-ช้อปปิ้งชินจูกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง