ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หนาวตัวสั่น Full day 5D 3N

วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง