ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงซากุระ พร้อมขึ้นภูเขาไฟฟูจิ


ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี


ชมวิว หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก


อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้


 ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก


เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า


เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ


ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์


พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS


มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง