ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Sakura Blossam 5วัน

-ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
-ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต”
-ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
-สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5
-นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ
-ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง