ทัวร์ตุรกี Andaman to Wonderful Turkey 8D

อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-
ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง