ทัวร์ทิเบต เยือนคัชการ์ เขาไกรลาส เปสแค้มป์ ลาซา 15วัน

จาริกแสวงบุญ ณ เขาไกรลาส 15 วัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง