ทัวร์ทิเบต โดยรถไฟ 8 วัน 7 คืน

เฉินตู - หลิงจื่อ - พระราชวังโป - ตาลาวัดโจคัง -
ทิเบต - ทะเลสาบยัมตรอกโซ - วัดเซร่า - ทะเลสาบชิงไห่ - อารามถาเอ๋อซื่อ - ซีหนิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง