ทัวร์ทิเบต โดยรถไฟ 8D

กรุงเทพฯ - เฉินตู - หลิงจื่อ - วัดหล่ามาหลิน - ลาซา - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบยัมตรอกโซ - วัดเซร่า - ซีหนิง - ทะเลสาบชิงไห่ - อารามถาเอ๋อซื่อ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง