ทัวร์นิวซีแลนด์ แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 12D

อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์
ทะเลสาบวานากา - ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - ฟรานซ์ โจเซฟ - เบล์แนมม์ - พิคตัน
เวลลิงตัน - ทะเลสาบเทาโป - หมู่บ้านไวรากิ - โรโตรัว - อ็อดแลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง