ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัม หุบเขาสวัต กลาเซียร์นาราน 11วัน

อิสลามาบาด-ตักศิลา-สิรกัป-ตัฆติไภ-สวัต-ชีลาส-กูปิส-คาริมาบัด – ป้อมบัลติท – ดุยเกอร์ อีเกิล เนสท์– คุนจีราป – พัสสุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง