ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัม หุบเขาสวัต กลาเซียร์นาราน 11วัน--

เส้นทางสายคาราโคลัมไฮเวย์ เชื่อมจีน-ปากีสถาน มหัศจรรย์อันดับแปดของโลก
หุบเขาสวัต อดีตพุทธสถานโบราณ ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์และทิวทัศน์ที่สวยงาม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง